İNSÜLİN DİRENCİ KONTROLÜ

 

Bir kısır döngü oluşuyor…

İnsülin direnci, vücudumuzda var olan insülinin etkisiz olduğunu gösterir.

Sonuç: Bu durumda, kandaki şeker hücre içine giremez ve kan şekeri yükselir. Kan şekeri yükseldiği için de daha fazla insülin üretilir. Bu kısırdöngü yüzünden, insülin üreten hücreler uzun vadede iyice yorulur ve yıpranır.

İnsülin duyarlığı etkilidir

İnsülin direnci, tanısı koyulmuş Tip II Diyabet hastalarında, tanı koyulmadan yıllar önce başlar. Eğer fark edilirse İnsülin duyarlığını arttırıcı ilaçlarla tedavi edilebilir. Böylece kişiye ait hormonlar yeniden etkili hale gelir ve tehlikeli komplikasyonların oluşmasına olanak verilmez.

İnsülİn Dİrencİ Kontrolü:

  DEĞER PUAN
Vücut Kütle Endeksi (BMI) 26 ve üstü
30 ve üstü
1
2
TANSİYON (mm/Hg) 140/90 ve üstü 2
PLAZMA GLİKOZU (aç karnına)
veya
KAN GLİKOZU (aç karnına)

110 ve üstü

100 ve üstü

1

2

TRİGLİSERİD (mg/dl) 230 ve üstü 1
TOTAL KOLESTEROL (mg/dl) 230 ve üstü 1
     

 

Değerlendirme:
0        puan insülin direnci ihtimali yok.
1 ‒ 3  insülin direnci ihtimali var.
4 ‒ 8 insülin direnci var. Doktorunuza danışın.