WHTR KONTROLÜ

 

WHtR: Obezİte İle hastalık rİskİ arasındaki İlİşkİnİn belİrlenmesİ

WHtR (Karın/Boy Oranı) son araştırmalara göre, karın çevresiyle boy arasındaki oranı gösteren WHtR, obezite ile hastalık riskleri arasındaki ilişkiyi gösteren en anlamlı değerdir.

Formülü: Karın çevresi (cm) / Boy (cm)

Uygun alanlara kendi ölçülerinizi işleyin. WHtR değeriniz otomatik olarak hesaplanacaktır. Alt bölümde, ise yaşlara göre WHtR oranları yer almaktadır.