Bilimsel Temele Dayalı

Metabolic Balance’ın etkinliği ile ilgili bağımsız çalışma

Metabolic Balance beslenme ve metabolizma programını değerlendiren bilimsel bir çalışma yapılmasına karar vermemizin bir başka nedeni de, programımızın ne kadar etkili olduğu konusunda şüphemiz olmamasıdır.


Aralık 2010'da "Journal of Nutrition and Metabolism" dergisinde yayınlanan çalışma Metabolic Balance beslenme ve metabolizma programınının yaşam kalitesini olumlu yönde değiştiren etkili bir kilo verme programı olduğunu gösterdi. Çalışma, Freiburg Albert-Ludwigs-Üniversitesi Tıp Merkezinde Kalite Yönetimi ve Sosyal Tıp Anabilim Dalı ile birlikte yürütüldü.


Çalışmanın sonuçları, fazla kilosu olan kişilerin Metabolic Balance beslenme ve metabolizma programı sayesinde etkili ve kalıcı bir şekilde kilo kaybettiklerini ve uzun süre kilolarını koruduklarını göstermektedir. Çalışma süresince katılımcıların kan değerlerinde önemli bir düzelme olmakla birlikte, katılımcılar yaşam kalitelerinin belirgin biçimde arttığını belirtmişlerdir.

 

Yaşam Kalitesini Kalıcı Şekilde Arttırmak

Kilo kontrolü sağlayan programlarının uzun vadeli başarısının yaygın olarak kabul edilen ölçüsü, vücut ağırlığında en az %5'lik bir azalma sağlanması ve bunun en az bir yıl boyunca korunmasıdır.

Metabolic Balance beslenme ve metabolizma programı ile katılımcıların %62,5'i bu hedefe ulaştı. % 31,1'i ise hedeflenenin iki katından, yani vücut ağırlıklarının %10'undan fazlasını kaybetti.

Yaşam kalitesinde gözle görülür olumlu değişiklikler

Çalışma sonuçlarının değerlendirilmesinde, kan değerlerindeki düzelmenin kilo kaybı ile ilişkili olduğu anlaşılmıştır. Diğer bir olumlu sonuç, katılımcıların yaşam kalitelerinin belirgin biçimde arttığı yönündeki bildirimleri olmuştur.
Çalışmanın başında, katılımcıların sadece %38'i yaşam kalitesinden memnun olduğunu belirtmiştir (Almanya'da normal değer: %75). Çoğunun ciddi sorunları bulunmaktaydı. Bir yıl sonra, yaşam kalitesi önemli ölçüde artmıştı: Katılımcıların %68'i artık yaşam kalitelerinden memnun olduklarını belirttiler.
Çalışmanın başında, katılımcıların %27'si ciddi sağlık sorunları bildirmiştir. Bir yıl sonra bu oran %11,3'e düşerek Alman halkı ortalaması olan %10’a çok yaklaşmıştı.

 

Metabolic Balance ve Metabolik Sendrom

Çalışmanın bir diğer sonucu ise, Metabolic Balance beslenme ve metabolizma programı ile oluşturulan  sistematik beslenme  değişimi sayesinde, metabolik sendrom belirtilerinin (obezite, diyabet, hipertansiyon ve lipid metabolizma bozuklukları) belirgin şekilde düzelmiş olmasıdır. Çalışmanın başında metabolik sendrom şikayeti olan katılımcıların %76'sında, bir yıl sonra bu tanı kriterleri ortadan kalkmıştır.