"Kalp Damar Hastalıklarında Risk Faktörleri"

16.05.2020

Prof. Dr. Saide AYTEKİN, Metabolic Balance Türkiye Temsilcisi

Metabolic Balance Türk Cumhuriyetlerinin Sanal Mektebi'ndeki "KALP DAMAR HASTALIKLARINDA RİSK FAKTÖRLERİ" konumuzun içeriği şöyledir:

- Kardiyovasküler Hastalığın İlerleyici Gelişimi
- Risk Faktörleri Aynı Aterosklerotik Hastalık Sürecinin Parçasıdır!
- Aterotrombozun Major Klinik Sonuçları
- Aterosklerotik Progresyon
     - Risk faktörleri nelerdir?
     - Yeni risk faktörleri
     - Risk faktörlerinin KVH üzerine etkileri
     - KVH riski nasıl hesaplanır?
     - Risk hesaplarına göre hastaya nasıl yaklaşmalıyız?

Metabolic Balance Türk Cumhuriyetleri